GMR

Samenstelling GMR

ouder Bavo Vincent de Ruiter (voorzitter)
leerkracht Bavo Kathy de Haan
leerkracht Liduina Judith Scheffer
ouder Liduina  Jarda Dijk (secretaris)
   

Secretariaat: GMR@haarlemschoten.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), houdt zich bezig met het beleid en de besluitvorming over zaken die het niveau van de afzonderlijke scholen te boven gaan. Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen gezamenlijk of die de grote lijnen van de organisatie raken.

Zo heeft de GMR bijvoorbeeld bemoeienis gehad met het formatiebeleid (dat aangeeft volgens welke spelregels personeelsformatie aan scholen wordt toegekend), de klachtenregeling en de totstandkoming van het veiligheidsbeleid. Daarnaast kijkt de GMR naar de begroting van de Stichting Haarlem-Schoten.