Missie, Visie en Beleid

Missie

Stichting KBO Haarlem-Schoten biedt:

  • modern en kwalitatief goed onderwijs

  • met een eigentijdse invulling van de katholieke uitgangspunten

  • dat leerlingen voorbereidt op de toekomst

  • met passende arrangementen voor zorg en opvang

  • op veilige scholen

  • die voortdurend in ontwikkeling zijn.

Kernwaarden

leergemeenschap - ontwikkeling - duurzaamheid - creativiteit 

Visie

Op onze scholen ontwikkelen de leerlingen zich cognitief, sociaal en creatief. Onze leerkrachten hebben positieve en ambitieuze verwachtingen van onze leerlingen en vinden goede resultaten belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten, die minimaal op het landelijk gemiddelde liggen. Op onze scholen worden de leerlingen voorbereid op de toekomst. Om nu in het klein en straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze multiculturele samenleving, leren we de leerlingen respect te hebben voor elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in uiterlijk, ras, religie, sekse en competenties. Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst houden we ons bezig met een nieuwe manier van leren, leven en werken, die internationaal wordt aangeduid met de term: 21st century skills.