Jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening, zoals opgesteld door de directeur van de Stichting KBO Haarlem-Schoten,in nauwe samenwerking met het administratiekantoor Groenendijk te Beverwijk en voorzien van een goedkeurende verklaring van accountantskantoor Horlings BV, hebben wij als toezichthoudend bestuur (TB) goedgekeurd tijdens onze bestuursvergadering. 

Jaarrekening 2019

Jaarekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015 

Jaarrekening 2014