Onderwijs

Schoolplannen

Het onderwijskundig beleid wordt op schoolniveau beschreven in het schoolplan. De schoolplannen van onze locaties zijn geschreven voor de periode 2015-2019. 

Schoolplan Liduinaschool, locatie Timor 

Schoolplan Liduinaschool, locatie Juno 

Schoolplan Sint Bavoschool, locatie Eemstraat 

Schoolplan Sint Bavoschool, locatie Revius 

Resultaten van het onderwijs

Scholenopdekaart.nl is een onafhankelijke site, die u inzicht biedt in de resultaten van het onderwijs op onze scholen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De site scholenopdekaart.nl is continue in ontwikkeling. Maandelijks wordt er meer informatie over de scholen toegevoegd.

Schoolvensters Liduinaschool, locatie Timor

Schoolvensters Liduinaschool, locatie Juno

Schoolvensters Sint Bavoschool, locatie Eem

Schoolvensters Sint Bavoschool, locatie Revius