Personeel

Personeelsbeleidsplan

Het personeelsbeleid van de stichting staat beschreven in het Personeelsbeleidsplan. Het plan is voor een groot deel gebaseerd op de CAO-PO. Deze CAO is de verlengde CAO-PO 2019-2020. Als er een nieuwe CAO wordt afgesloten zal het personeelsbeleidsplan daaraan worden getoetst. 

CAO-PO

Een goede CAO voor het primair onderwijs maakt het mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen. In een CAO-PO, maken de PO-Raad als werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties afspraken over arbeidsvoorwaarden. Op dit moment is de verlengde Cao 2019-2020 geldend. U kunt de tekst hier downloaden https://www.poraad.nl/file/44052/download?token=qzJY0iJo