Strategieën

Strategisch beleidsplan augustus 2018 - augustus 2022

In december 2018 hebben, zowel het Toezichthoudend Bestuur als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, ingestemd met het Strategisch beleidsplan aug 2018 - aug 2022.