Liduinaschool, Junoplantsoen

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling en werken met een onderwijsstructuur die rekening houdt met de onderlinge verschillen. Klassikale onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met groeps- en individuele instructie. Daarbij gaan we uit van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en houden we de structuur van handelings- en opbrengstgericht werken (HGOW) aan. Op deze manier geven we vorm en inhoud aan passend onderwijs.