Liduinaschool, Timorstraat

Wij willen een school zijn, waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Om nu in het klein en straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze multiculturele samenleving, leren we de kinderen respect te hebben voor elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in uiterlijk, ras, religie, opvattingen, sekse en competenties.