Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, of heeft u een klacht, dan kunt u in eerste instantie de leerkracht van uw kind aanspreken. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich tot de schoolleider wenden.

 

Klachtenregeling

De Klachtenregeling is vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur KBO Haarlem-Schoten met  instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De regeling is bedoeld voor die gevallen, waarbij reguliere gesprekken met een leerkracht, schoolleiding of directie geen oplossing hebben geboden. In dringende gevallen kunt u uiteraard ook direct de weg van de klachtenregeling inslaan. U vindt de klachtenregeling  hier. 

Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is iemand in dienst van de school,  verplicht tot het melden hiervan bij het bestuur. Het bestuur is vervolgens verplicht tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

 

Klachtencommissie Stichting KBO Haarlem-Schoten

Stichting KBO Haarlem-Schotent.a.v. de klachtencommissiePostbus 25152002 RA Haarlemklachtenregeling@haarlemschoten.nl

Landelijke Geschillencommissie

De procedure van het indienen en de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie is te vinden op de site www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.  

 

Vertrouwenspersoon

De scholen van onze stichting beschikken ook over een externe vertrouwenspersoon. Deze fungeert als meldpunt. In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u besluiten of u een officiële klacht wilt indienen bij de klachtencommissie van de Stichting Haarlem-Schoten, of dat er op een andere manier naar een goede oplossing kan worden gezocht. De naam en contactgevens van de vertouwenspersoon kunt u vinden in de schoolgids.  

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: - seksuele intimidatie en seksueel misbruik- psychisch en fysiek geweld- discriminatie en radicaliseringDe vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 17.00 uur) bereikbaar op: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).